ULISSES - aplikacja bazodanowa do obsługi placówek schroniskowych, świadczeń, planów pomocy, bezdomności

Aplikacja bazodanowa ułatwiająca działalność organizacji pomocy bezdomnym.
Pensjonat Św.Łazarz Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej jest pierwszą w Polsce organizacją tego typu, która używając tej aplikacji gromadzi dane pozwalające określić ilość udzielanych świadczeń pomocowych swoim mieszkańcom, tworzyć historię pobytów ułatwiających organizację pomocy mieszkańcom, zarządzanie planami pomocy jakimi obejmowani są pensjonariusze.
Zestawienia statystyczne pozwalają na obrazowanie problematyki bezdomności.
Dane zbierane są w sposób zestandaryzowany, zgodny z przyjętymi zasadami standaryzacji badania bezdomności w Europie.
Aplikacja ULISSES to nie tylko możliwość gromadzenia danych w placówkach zorganizowanych. Prace określane mianem "Streetworkig", obejmują możliwość rejestracji miejsc i pobytów osób w tych miejscach, co ułatwia dotarcie z pomocą i daje możliwość uchronienia osób przed zatraceniem wiedzy o ich losie.

 
Aplikacja bazodanowa ULISSES udostępniona na licencji przez PC-SOS.pl IT Services ®
obsługa techniczna PROLOC® 2017
Design by : wpisz nazwę strony.
86 zaktualizowany / 100